SCHAATS- EN SKATE VERENIGING ZWANENBURG E.O.

Reserveren van het inline-skate materiaal kan op twee manieren:

1. Via de site, door het invullen van het formulier (klik op de link om het online formulier te openen).

2. Door email te sturen naar: Jeugdschaatsen@yzw.nl. Het uitlenen van inline skate materiaal geschied per dagdeel. In de mail dient aangegeven te worden:
Naam organisatie
Naam contactpersoon
Tel. contactpersoon
Datum van tot (max 2 weken aansluitend)
Dagdeel (ochtend / middag / hele dag)
Kosten zijn : € 65,00 / € 65,00 / € 100,00

Uitleenvoorwaarden

1. Uitleen
Het geleende materiaal dient alleen gebruikt te worden voor clinics. Uitleen aan derden is niet toegestaan. Het is niet toegestaan de aanhanger voor andere doeleinden te gebruiken dan voor opslag van het in bruikleen verkregen materiaal.

2. Schades
Schades en/of vermissing dienen binnen 24 uur gemeld te worden. Schades ontstaan door oneigenlijk gebruik kunnen op de huurder worden verhaald.

4. Aansprakelijkheid
De Schaats- en Inline Vereniging Zwanenburg e.o.is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de aanhanger. De Schaats- en Inline Vereniging Zwanenburg e.o is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen; schade en gevolgschade ontstaan door het gebruik van het gehuurde materiaal. Schaats- en Skate Vereniging Zwanenburg e.o.

7. Transport aanhanger
Transport aanhangerTransport aanhangerTransport aanhanger In principe zal de aanhanger door de huurder worden opgehaald en teruggebracht. Mocht dit, door omstandigheden, niet mogelijk zijn, dan is er een mogelijkheid dat een vrijwilliger van de Schaats- en Inlinevereniging Zwanenburg de aanhanger naar gewenste locatie brengt. Hier zal dan wel de volgende vergoeding tegenover staan: € 0,30/km en een dagvergoeding van €25,00.

Bij het transport door de hurende partij dient de hurende partij te zorgen dat er aan de volgende punten wordt voldaan:

  • De verzekering van het trekkende voertuig voorziet in dekking van een aanhanger. Gewicht aanhanger is <750kg.
  • De hurende partij draagt zorgt voor een kentekenplaat tijdens de huurperiode.
  • Is de aanhanger gehuurd voor meerdere dagen, dient deze achter slot en grendel gestald te worden. Minimaal dient hij dan voorzien te worden van een disselslot. Deze wordt met de aanhanger meegeleverd.
  • De aanhanger dient volgens afspraak te worden teruggebracht. Bij in gebreke blijven kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Inhoud aanhanger.Inhoud aanhanger.Inhoud aanhanger.

8. Inhoud aanhanger.
De aanhanger dient, net zoals u hem ontvangen hebt, in geruimd te worden. Dit houdt in:

  • per paar de skate in de rekken zoals aangegeven op de rekken.
  • In het netje van de beschermers de volgende delen: 1 set polsbeschermers, 1 set eleboogbeschermers, 1 set kniebeschermers.
  • In de kisten het op de kist aangegeven aantal / type beschermingsmiddel opbergen.
  • De helmen dienen netjes in de daarvoor aanwezige kisten geplaatst te worden (aantal zoals aangegeven op de kisten).
  • De gebruikte helmnetjes dienen verwijderd te zijn.

Bij in gebreke blijven kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Opgesteld door: Coördinator jeugdschaatsen Schaats- en Inline Vereniging Zwanenburg e.o. | Huurvoorwaarden inline skate materiaal rev. b–10-april 2017 – geactualiseerd januari 2020